Falsos amigos, czyli wyrazy zdradliwe.

5,70 

Jednostki językowe występujące na gruncie różnych języków, podobne lub identyczne pod względem formy, ale odmienne znaczeniowo.

Produkt zawiera PDF z listą jednostek językowych w wersji kolorowej oraz czarno-białej.